Onze Diensten

 
  • 24uurs opvang ,zorg en verpleging : Aan hen die niet meer in staat zijn voor zichzelf kunnen zorgen
 
  • Dag opvang:  Aan hen die overdag geen opvang hebben
 
  • Revalidatie: Aan hen die behoefte hebben aan revaltdatie na een medische ingreep of moeten aansterken na een ziekenhuis opname.
 
  •  Vakantie opvang: Aan hen die tijdelijk bij ons willen verblijven of de mantelzorgers met vakantie gaan. Ook voor personen die in het buiteland wonen en behoefte hebben aan  vakantie met medische begeleiding

 

  • Deelname activiteiten: Voor hen die geen behoefte hebben aan opvang, maar wel graag met onze activiteiten en uitstapjes wil meedoen