Visie en missie

Visie

Het ontwikkelen van een multifunctionele, kleinschalige locatie woon- zorg verpleegcentrum met een goed woon- en werkklimaat, dat ideaal is om beschermd te wonen, te herstellen van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of om vakantie te houden, met zorg binnen handbereik. Een plek waar de kwaliteit van het leven van onze bewoners verhoogd wordt en/of behouden blijft . Onze bewoners worden beschouwd als unieke personen, die een eigen verantwoordelijkheid hebben en eigen keuzes kunnen maken, ook wanneer het gaat om hun verzorging. Onze medewerkers dienen dan ook te handelen vanuit onze visie en de bewoners met respect voor diens waarden, normen en privacy te behandelen en te ondersteunen. Er wordt daarom overlegd over de individuele zorg van de bewoners.

Missie

Het is onze missie om een wooncomplex te zijn, waar met wederzijds respect, altijd het persoonlijk contact met de bewoners centraal staat. Een plek dat de gezinssituatie benaderd, maar waar professionaliteit in de zorg, hoog in het vaandel staat. Een locatie, waar voornamelijk aan seniorenburgers bijzondere aandacht wordt besteed en zorg wordt verleend.